Privatlivspolitik

DATAANSVARLIG:

Re-New Copenhagen ( renewcopenhagen.com)
Lundagervej 45B
DK-8723 Løsning
CVR: 37628174
Seneste opdatering: 29. november 2019

1. INTRODUKTION

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og brug af cookies (“Datapolitikken”) beskriver, hvordan Re-New Copenhagen, CVR-nr. ("Re-New", "renewcopenhagen.com", "os", "vi" eller "vores"), da den dataansvarlige indsamler og behandler personoplysninger om:

a) kunder
b) medarbejdere hos vores kunder
c) personer, der går i dialog med Re-New Copenhagen om en eventuel fremtidig kunde/leverandør relation
d) jobansøgere
e) brugere af hjemmesiden renewcopenhagen.com
f) leverandører
b) medarbejdere hos vores leverandører

Når du går ind i nogle af ovenstående dialoger eller brugerscenarier og giver os dine personlige data, accepterer du, at denne datapolitik gælder.

Ligeledes, når du bruger vores produkt og giver os dine personlige data, accepterer du, at denne datapolitik gælder.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG TIL HVILKE FORMÅL?

2.1 Når du bruger vores hjemmesider, har du mulighed for at godkende en række cookies, som er nærmere beskrevet i den forbindelse. Disse oplysninger omfatter bl.a. din browsertype, din IP-adresse, din adfærd og oplysninger om din computertype ("Cookiedata"). Vi bruger generelt cookiedata til at forbedre vores produkt, opnå viden om kundernes præferencer, forbedre konverteringen på vores hjemmeside og udføre målrettet markedsføring. De specifikke cookies er listet og beskrevet på vores hjemmeside.

2.2 Når du handler med os, indsamler og behandler vi persondata om dig for at kunne levere det givne produkt og modtage din online betaling. Disse data er blevet indsamlet af os, men leveret af dig og inkluderer navn, adresse, e-mail og telefonnummer ("Generelle kundedata").

2.3 Vi beder dig ikke om at indtaste eller angive følsomme personoplysninger nogen steder i din kontakt med os på vores hjemmeside, kommentarfelter, i e-mailkorrespondance, supportchat eller lignende felter, som kan gøres tilgængelige for dig. Vi kalder følsomme personoplysninger som oplysninger, der omfatter race, etnisk oprindelse, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, sundhed, politisk holdning, bankoplysninger eller fagforeningsmedlemskab.

2.4 Generelt e-mail-korrespondance vil private data i form af navn og e-mailadresse og personlige data, som kan fremgå af indholdet af e-mailen og den nævnte e-mail-signatur (“Generelle kundedata”) blive gemt i medarbejdernes mailklienter (én .com) med Re-New Copenhagen.

2.5 Re-New Copenhagen gemmer persondata leveret af samarbejdspartnere, leverandører og virksomheder. Det kan være personoplysninger, der afgives til Re-New Copenhagen i forbindelse med generel digital korrespondance, tilbud, aftaleudkast, licenser etc. ("Generelle Leverandørdata").

3. HVAD ER GRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING?

3.1 Vores behandling af Cookie-data udføres, så Re-New Copenhagen kan varetage sine legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af vores produkt og vores hjemmeside, og tilbyde vores kunder de mest relevante tilbud gennem markedsføringstiltag.

3.2 Vores behandling af Generelle Kundedata udføres, da behandlingen er nødvendig for at udføre aftalen om køb og brug af vores tjenester og/eller produkter og for at udføre struktureret og professionel key account management.

3.3 Vores behandling af Generelle Leverandørdata er nødvendig for at opretholde professionelt samarbejde, dialog og købsaftaler med vores leverandører og samarbejdspartnere.

4. VIDEREGIVER VI DINE PERSONLIGE DATA TIL ANDRE?

4.1 Vi videregiver kun dine personlige data til andre, hvis det er tilladt i henhold til lovgivningen. Dine personlige data videregives ikke til en tredjepart til markedsføringsformål, medmindre vi har opnået din forudgående accept (men se punkt 4.2).

4.2 Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser på den bedst mulige måde. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere, og de behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med de lovmæssige krav vedrørende databehandlere og i henhold til denne datapolitik.

5. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE DATA?

5.1 Vi sørger for at slette dine personlige data regelmæssigt, når de ikke længere er relevante for de formål, som vi indsamlede dem til. Vi opbevarer dog dine personoplysninger i det omfang, loven kræver det, hvilket f.eks. er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

6. HVAD ER DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET?

6.1 Som registreret har du en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

(a) Du har ret til at få adgang til, hvilke personoplysninger om dig, vi behandler, til hvilke formål vi behandler oplysningerne, og hvis vi videregiver personoplysningerne til andre.

(b) Du har ret til at få berigtiget ukorrekte personoplysninger om dig.

(c) I visse tilfælde har du ret til at få slettet visse af dine personlige data.

(d) I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

(e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de persondata, du har givet os, for så vidt angår de persondata, vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi kræver persondataene for at kunne foretage en transaktion med dig.

(f) I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger baseret på årsager og forhold, der påvirker din særlige situation. Hvis vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvorefter de personoplysninger, der indsamles på baggrund af dit samtykke, slettes.

6.2 Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet i ovenstående klausuler, skal du kontakte os ved at skrive til følgende e-mailadresse: info@whiteavnuegroup.dk. Vi besvarer kun GDPR-relateret kommunikation via denne angivne e-mail.

6.3 Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine anmodninger vedrørende vores behandling af personoplysninger. Der bør dog påregnes en vis sagsbehandlingstid afhængig af sagens kompleksitet. Det er vores mål, at modtaget kommunikation/sager er begyndt at blive behandlet og behandlet inden for 2-3 måneder fra modtagelsen af den skriftlige kommunikation.

Ønsker du at klage på trods af dette, kan det ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

7. ÆNDRINGER AF DENNE DATAPOLITIK

Den hurtige udvikling af internettet, herunder regler om behandling af persondata og cookies som i f.eks. GDPR betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan være nødvendige. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne datapolitik efter behov. Hvis vi gør det, vil vi rette datoen for "senest opdateret" på forsiden af denne datapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer offentliggøres de gennem en klar besked på Renew-copenhagen.dk

8. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne datapolitik, eller hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte os skriftligt på gdpr@whiteavnuegroup.dk